Kopparbergs Robot-teknik AB

Nyckelfärdiga installationer

Allt under ett tak. Vi inleder med en simulering för att sedan designa, tillverka, programmera och driftsätta fullständiga produktionslinjer. Hela processen sker internt i vårt eget regi.

Efter projektets avslut erbjuder vi utbildning till operatörer och servicetekniker samt årlig service av vår levererade robotar med eventuell kringutrustning.

Konsulttjänster 

Med hjälp av vårt andra företag KRT Consulting AB kan vi bistå med att:

  • Identifiera flaskhalsar i produktionsflödet
  • Genomföra hållbarhetsanalyser och effektivitetsplaner för produktionsflödet
  • Utveckla automationslösningar
  • Ge rådgivning vid objektiva bedömningar
  • Utföra robotuppgraderingar
  • Genomföra fallstudier
  • Utföra kvalitetskontroller av produkter med RFID och mmer.

Flödessimuleringar

Vi inleder genom att visualisera en välgenomtänkt idé. På Kopparbergs Robot-teknik AB använder vi programvaran Solid Works 3D för att skapa en realistisk representation.

Tack vare detta verktyg kan vi granska och identifiera processflöden, tillgänglighet, ergonomi samt eventuella flaskhalsar. Genom att upptäcka brister i förväg kan vi åtgärda dem innan anläggningen är färdigställd, vilket resulterar i både tids- och kostnadsbesparingar. Dessutom kan flödessimuleringar användas för att optimera befintliga anläggningar och öka kapaciteten där så önskas.

Service / Reservdelar

Varje robotinstallation kräver årlig service för att minimera produktionsavbrott. Det är avgörande att undvika att hela produktionslinjer står stilla till följd av exempelvis uttömda batterier eller slitage på komponenter. Vår service inkluderar flexibla tidpunkter, även kvällar och helger, utan extra kostnader.

Vi tillhandahåller även reservdelar och förbrukningsmaterial för Yaskawa Nordic robotar.  Vid frågor kontaktar order@krtab.se eller ring +46(0)72 225 46 11

Kopparbergs Robot-teknik AB